SPIS INWENTARZA
Spis inwentarza sporządzany przez komornika sądowego jest dokumentem urzędowym dającym największą gwarancję co do jego niepodważalności i prawdziwości zawartych w nim informacji.

DOWIEDZ SIĘ JAK

SPIS INWENTARZA

 
 

Aktualnie obowiązujące prawo przewiduje trzy rodzaje oświadczeń spadkobiercy, który jest uprawniony do dziedziczenia:

 
Do określenia wartości spadku, niezbędny jest spis poszczególnych jego składników majątkowych oraz oszacowanie ich wartości. Należy pamiętać, że spis inwentarza sporządzany przez komornika sądowego jest dokumentem urzędowym dającym największą gwarancję co do jego niepodważalności i prawdziwości zawartych w nim informacji.
 
Spisy inwentarza wykonują komornicy sądowi na wniosek osoby zainteresowanej bądź na zlecenie sądu, w którym odbywało się postępowanie spadkowe.
 
W przypadku dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca nie jest narażony na odpowiedzialność wynikającą z dawno zapomnianych, ale nadal istniejących długów po spadkodawcy. W takim przypadku spadkobierca będzie obowiązany do poniesienia odpowiedzialności za długo do wysokości dodatniej spadku.
 

Moja kancelaria ma doświadczenie w spisach inwentarza, w skład którego wchodziły:

 
Czas jaki potrzebny jest do sporządzenia spisu inwentarza, w dużej mierze zależy od majątku jaki wchodzi w skład spadku. Dzięki technologiom pozyskiwania informacji używanych w mojej kancelarii takich jak: system OGNIVO, Elektroniczne Księgi Wieczyste, Biuro Informacji Kredytowej i inne, jesteśmy w stanie określić podstawowe składniki majątku spadkowego nawet w 7 dni.
 

 

Poniżej znajdą Państwo gotowy do wypełnienia wniosek o spis inwentarza.

 

 

POBIERZ WNIOSEK - PDF POBIERZ WNIOSEK - DOC

 
 

Dane do kontaktu
tel. (22) 646-03-38