LICYTACJE
Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje o licytacjach prowadzonych przez moją kancelarię oraz będą Państwo mogli dopisać się do naszego newslettera.

ZOBACZ LICYTACJE

POWRÓT DO LICYTACJI

KM 3191/16
27-03-2019

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2019r. o godz. 13:00 w lokalu:

02-956 Warszawa, ul. Rumiana 1E

 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Macbook R seria:CO2NHCYRGO85

1 [szt.]

3 000,00 **)

2 250,00

2

Macbook R seria:C02KRTW9F5V7

1 [szt.]

3 000,00 **)

2 250,00

3

Ekspress do kawy Jura Impressa E25

1 [szt.]

300,00 **)

225,00

4

Ekspress do kawy Tchibo Cafissimo

1 [szt.]

50,00 **)

37,50

5

Monitor LG Seria: 410MARZFU718 21 cali

1 [szt.]

400,00 **)

300,00

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

 

Zgodnie z art. 867 §12 kpc Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na dzień przed rozpoczęciem przetargu zgodnie z art. 8671 §1 kpc na rachunek bankowy kancelarii komornika.

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

79 10201026 3087 0000 2031 9116

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komornik Sądowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Łuczyszyn