LICYTACJE
Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje o licytacjach prowadzonych przez moją kancelarię oraz będą Państwo mogli dopisać się do naszego newslettera.

ZOBACZ LICYTACJE

LICYTACJE

KMP 60/17
25-04-2019

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 02-743 Warszawa, ul. J. S. Bacha 34/702, wpisanego w rejestrze lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką (adres spółdzielni: ul. W.A. Mozarta 1, 02-736 Warszawa) należącego do dłużnika Maciej Majdecki. Lokal o powierzchni użytkowej 47,90 m2, położony jest na 7 kondygnacji budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, aneksu, przedpokoju oraz łazienki. Z lokalem związane jest prawo do korzWIĘCEJ...

KM 973/18
25-04-2019

udziału nr 6 w wysokości 3/6 gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste położonego: 02-579 Warszawa, ul. Kwiatowa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW WA2M/00435763/5 należącego do dłużnika: Takon 53 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma regularny kształt oraz położona jest w zasięgu podstawowych sieci uzbrojenia terenu: wodnej, kanalizacyjnej, elektroeneWIĘCEJ...