LICYTACJE
Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje o licytacjach prowadzonych przez moją kancelarię oraz będą Państwo mogli dopisać się do naszego newslettera.

ZOBACZ LICYTACJE

LICYTACJE

KM 1671/18
19-03-2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2019r. o godz. 11:00 pod adresem: 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 10 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 1. Kiosk drewniany na terenie handlowym- możliwość dzierżawy terenu od SM "Jary" WIĘCEJ...

KM 4669/17
22-03-2019

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do dłużnika Michał Prugar- Ketling położonego: 02-972 Warszawa, Sarmacka 22A/63, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerz WA2M/00506651/6 wraz z udziałem 5272/2498648 w prawach do nieruchomości wspólnej prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności części budynku i urządzeń położonych na gruncie, niesłuWIĘCEJ...

KM 578/18
26-03-2019

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 02-575 Warszawa, ul. Wiktorska 108D/70, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00081379/9 należącego do dłużnika Tomasz Bargieł. Lokal o powierzchni użytkowej 47,20 m2 położony jest na 1 kondygnacji nadziemnej budynku i według informacji z księgi wieczystej składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju.WIĘCEJ...

KM 3191/16
27-03-2019

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2019r. o godz. 13:00 w lokalu: 02-956 Warszawa, ul. Rumiana 1E odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: WIĘCEJ...

KM 2846/16
15-04-2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2019r. o godz. 14:00 pod adresem: ul. Przytulska 62 18-420 Jedwabne odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:WIĘCEJ...

KMP 60/17
25-04-2019

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 02-743 Warszawa, ul. J. S. Bacha 34/702, wpisanego w rejestrze lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką (adres spółdzielni: ul. W.A. Mozarta 1, 02-736 Warszawa) należącego do dłużnika Maciej Majdecki. Lokal o powierzchni użytkowej 47,90 m2, położony jest na 7 kondygnacji budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, aneksu, przedpokoju oraz łazienki. Z lokalem związane jest prawo do korzWIĘCEJ...

KM 973/18
25-04-2019

udziału nr 6 w wysokości 3/6 gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste położonego: 02-579 Warszawa, ul. Kwiatowa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW WA2M/00435763/5 należącego do dłużnika: Takon 53 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nieruchomość jest niezabudowana. Działka ma regularny kształt oraz położona jest w zasięgu podstawowych sieci uzbrojenia terenu: wodnej, kanalizacyjnej, elektroeneWIĘCEJ...

KM 3618/17
25-04-2019

udziału w wysokości 1/8 w nieruchomości należącej do dłużnika Krzysztof Bieniek w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość położonym: 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 54/27, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: WA2M/00440022/7]. Lokal, o powierzchni użytkowej 47,57 m2 – według informacji z księgi wieczystej – położony jest na 3 kondygnacji budynku i składa się z trzechWIĘCEJ...