KONTAKT

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy Mokotowa
Krzysztof Łuczyszyn

ul. Woronicza 31/79, 02-640 Warszawa
klatka C, piętro I

tel. (22) 646-03-38
fax. (22) 849-35-06
e-mail: warszawa.luczyszyn@komornik.pl

Kancelaria jest czynna:
poniedziałek w godzinach 9.00 - 18.00
wtorek - piątek w godzinach 9.00 - 17.00

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunki bankowe:
rachunek w PLN:
PKO BP SA 13 O/Warszawa
68 1020 1068 0000 1902 0155 6810


rachunek w EUR:
PKO BP SA 13 O/Warszawa
81 1020 1026 0000 1902 0281 3293
rachunek w USD:
PKO BP SA 13 O/Warszawa
24 1020 1026 0000 1802 0281 3301

MAPA DOJAZDU