EKSMISJA
Eksmisja to egzekucja świadczenia niepieniężnego, polegająca na przymusowym opróżnieniu lokalu z osób lub rzeczy i wydaniu go uprawnionej osobie na podstawie tytułu wykonawczego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

EKSMISJA

 
Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w przedmiocie opróżnienia z osób i rzeczy oraz wydania wierzycielowi lokalu mieszkalnego bądź nieruchomości wymagany jest wniosek wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym.
 
Wszczynając postępowanie egzekucyjne w przedmiocie eksmisji priorytetem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem przed przeprowadzeniem czynności eksmisji, by go o nich poinformować, wysłuchać dłużnika oraz udzielić mu informacji o przebiegu samych czynności.
 
Każdą sprawę eksmisyjną traktujemy indywidualnie przeprowadzając czynności terenowe i nawiązując kontakt z dłużnikiem.
 
Opróżnienie lokalu z osób i rzeczy odbywa się, zależnie od treści tytułu wykonawczego, do lokalu socjalnego, zamiennego, pomieszczenia tymczasowego bądź noclegowni.
 
W sytuacji, gdy dłużnikowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego, orzeczone w wyroku sądowym, wierzyciel zobowiązany jest zwrócić się do gminy, właściwej według miejsca położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, o wskazanie lokalu socjalnego.
 
W przypadku prawa do lokalu zamiennego to gmina zobowiązana jest do wskazania lokalu, do którego nastąpi przekwaterowanie dłużnika, chyba że zachodzą szczególne, określone przepisami przesłanki do wskazania lokalu zamiennego przez wierzyciela.
 
Pomieszczenie tymczasowe, do którego następuje przekwaterowanie w przypadku, gdy dłużnikowi nie przysługuje prawo do jednego z dwóch powyższych lokali może być wskazane przez wierzyciela, dłużnika, osobę trzecią, bądź gminę właściwą ze względu na miejsce położenia nieruchomości opróżnianej na wezwanie komornika.
 
Z uwagi na szczególny charakter spraw eksmisyjnych, celem uzyskania wyczerpujących informacji, prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.
 

 

Poniżej znajdą Państwo gotowy do wypełnienia wniosek o eksmisję.

 

 

POBIERZ WNIOSEK - PDF POBIERZ WNIOSEK - DOC

 
 

Dane do kontaktu

Żaneta Anuszewska-Wójt
asesor komorniczy
e-mail: z.anuszewska@komornik.in
tel. 22 646 03 38